Trwa generalny remont zabytkowych kamienic, pierwszy od czasu powojennej odbudowy Starego Miasta. Po dwóch miesiącach prac budowlanych postęp w realizacji projektu jest imponujący.

Podczas poniedziałkowej wizyty można było z bliska śledzić prace konserwatorskie i modernizacyjne prowadzone jednocześnie we wszystkich 11 kamienicach przez ponad stuosobową ekipę. Uczestnicy wizyty przeszli labiryntem korytarzy łączących ze sobą wszystkie budynki po stronie Dekerta, oglądając wnętrza remontowanych zabytków. Można było podziwiać odsłonięte sklepienia krzyżowe „od góry”, czyli z wyższego piętra. Po raz pierwszy zaprezentowano ciekawe odkrycia konserwatorskie w kamienicy nr 38 – malowidła z XVII w. do tej pory przykryte warstwą tynku. Uznanie wzbudziła mrówcza praca konserwatorek pracujących przy odrestaurowywaniu zabytkowych polichromowanych sufitów z XVII i XVIII wieku.

- W niedalekiej przyszłości, bo już za rok, będziemy podziwiać efekt prac, czyli wyremontowane wnętrza siedziby głównej Muzeum Warszawy. Zwiedzający zobaczą wystawę główną już latem 2016 roku. Będzie to pierwsza część ekspozycji zrealizowana dzięki wsparciu środków norweskich, ale także dzięki dotacji z Urzędu m.st. Warszawy – powiedziała dyrektor Muzeum Warszawy Ewa Nekanda-Trepka.

Trwający od lutego 2015 r. remont obejmuje wszystkie wnętrza siedziby głównej muzeum z wyjątkiem piwnic, które zostały już odrestaurowane. Prace remontowe zrealizuje spółka Castellum z Wrocławia. Konserwacja obejmuje zarówno wnętrza, jak też fasady kamienic. Pierzeję po stronie Dekerta okrywa siatka zabezpieczająca, która zostanie zdjęta dopiero po zakończeniu robót w 2016 roku.